Gips deze week

20 en 27 september is het GIPS project op de Jenaplan school, 9.00 - 12.00 u
Traverse 18

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Meedoen aan onderzoek emancipatie en diversiteit?

18 september 2017

De gemeente Gorinchem wil graag dat iedereen mee kan doen en zich thuis voelt in de stad. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat iedereen zich gesteund voelt en proberen we discriminatie en uitsluiting op welke grond dan ook, tegen te gaan. Iedereen i...

Lees meer

mantelzorgwaardering van €100,- , aanvragen vóór 15 oktober!

12 september 2017

De gemeente Gorinchem heeft waardering voor de inzet van mantelzorgers en wil hen in 2017 waarderen met een cadeau. Dit cadeau bestaat uit een bedrag van €100,- per huishouden. Jonge mantelzorgers (tot 21 jaar) worden op een ander manier in het zonne...

Lees meer

Cursus voor mantelzorgers

07 september 2017

GORINCHEM MEE start op maandag 30 oktober met een cursus voor mantelzorgers. Inwoners van Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik kunnen deelnemen.

Tijdens de cursus, die bestaat uit zes bijeenkomsten en een t...

Lees meer

Meer bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg

14 augustus 2017

Adviespunt Zorgbelang is een van de partijen waarmee staatssecretaris van Rijn (VWS) nog dit jaar gaat onderzoeken hoe onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz) meer bekendheid krijgt bij cliënten, zorgverleners, mantelzorger...

Lees meer

Video regionale mantelzorgconferentie Samen Sterk voor Mantelzorg

02 juli 2017

Het aantal zorgvragers en daardoor mantelzorgers in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden zal de komende jaren fors toenemen. Op de regionale werkconferentie “Samen Sterk voor mantelzorg” hebben gemeenten, zorginstellingen en adviesraden zich uitg...

Lees meer

Doe mee aan Meldactie Stapeling!

12 mei 2017

Heeft u te maken met een stapeling van zorgkosten of kent u iemand die hierdoor in de financiële problemen komt? Meld uw ervaringen dan bij het Nationale Zorgnummer. De meldingen worden verzameld en aan de nieuwe regering aangeboden.

Te veel mensen d...

Lees meer

Nieuwe vertrouwenspersoon Wmo

02 mei 2017

Er is een nieuwe vertrouwenspersoon Wmo benoemd voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: Ine van Doornmalen. Zij is er om inwoners met raad en daad terzijde te staan als ze binnen de Wmo ergens tegenaan lopen. Ze biedt een luisterend oor, advis...

Lees meer

Koppeling lokale bedrijven aan plaatselijke goede doelen

26 maart 2017

Vol trots presenteert de Gorinchemse Uitdaging haar eerste jaarverslag.

De Gorinchemse Uitdaging koppelt lokale bedrijven aan plaatselijke goede doelen met behoefte aan menskracht, middelen en materialen. Bedrijven en maatschappelijke organisaties kun...

Lees meer

Gorinchem Beweegt!

14 maart 2017

Gorinchem Beweegt zet breed in op sportstimulering, gezonde leefstijl, cultuureducatie en het versterken van burgerinitiatieven. Gorinchem Beweegt bestaat uit een aantal Buurtsportcoaches en Cultuurcoaches begeleid en ondersteund door beleidsmedewerk...

Lees meer

Overgangsjaar met betrekking tot Huishoudelijke hulp

10 maart 2017

U moet zelf de eerste stap doen!!!!!!!!!

Op 18 mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak over de huishoudelijke hulp. Daarbij heeft deze hoogste rechtelijke instantie duidelijk gesteld dat huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 201...

Lees meer