Gips deze week

Op 26 oktober is er het GIPS project van 9.00-12.00u op de Anne Frankschool
Ganzenwei 10

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Piet de Jonge is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Brandbrief samenwerkende gehandicaptenplatforms

08 oktober 2016

Brandbrief samenwerkende gehandicaptenplatforms in de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden

Geacht raadslid,

Vanaf 2015 is de gemeente o.a. verantwoordelijk voor de huishoudelijke ondersteuning aan de burgers die dat nodig hebben. Dit gebeurt in he...

Lees meer

PERSBERICHT 28-09-2016: 'Toegankelijke horeca in Gorinchem'

02 oktober 2016

In de Week van de Toegankelijkheid vragen mensen met een beperking aandacht voor een toegankelijke samenleving. Het thema van dit jaar is ‘toegankelijke eetgelegenheden’. In de week van 3 tot 8 oktober zijn door heel Nederland allerlei activiteiten o...

Lees meer

BRANDBRIEF! Verlaging eigenbijdragen Wmo te gering !

23 september 2016

Het kabinet neemt onvoldoende maatregelen om de financiële pijn voor chronisch zieken en gehandicapten te verzachten. Er moet een plafond aan zorgkosten per persoon worden ingesteld. Daarnaast moet de maximale eigen bijdrage voor de Wmo en de Wet lan...

Lees meer

Welke vergoeding is er voor mantelzorg?

20 september 2016

Welke vergoeding is er voor mantelzorg?

Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Ze komen bijvoorbeeld in aanmerking voor dubbele kinderbijslag, ze krijgen in sommige gemeenten reiskosten vergoed of een parkeervergoeding.

Henni...

Lees meer

De beweegwijzer 2016-2017

06 september 2016

Door te bewegen verbeter je je gezondheid en kom je ook in contact met andere mensen. De gemeente Gorinchem streeft ernaar dat iedereen kan meedoen, ook mensen met een beperking of chronische aandoening.

Naast het beweegaanbod vind je in deze Beweegwi...

Lees meer

Extra gratis VOG’s beschikbaar

02 september 2016

Naast de structurele 100.000 gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) stelt de staatssecretaris dit jaar nog eens 20.000 extra VOG’s gratis beschikbaar.

Lees meer

Lees meer

Upgrade Windows 10 ook na juli gratis voor mensen met visuele beperking

23 augustus 2016

Microsoft heeft bekendgemaakt dat de upgrade naar Windows 10 ook na juli 2016 gratis blijft voor mensen die gebruik maken van ondersteunende technologie. Dit betekent dat blinde en slechtziende mensen die de computer bedienen met een schermlezer lang...

Lees meer

Een update van de Wmo regels in de gemeente Gorinchem

03 juli 2016

Het college stelde op 28 juni jl. de Nadere regels en de Beleidsregels Wmo vast. Nieuw hierin zijn de bepalingen over kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging. Verdere wijzigingen in de regels zijn voornamelijk tekstueel en juridisch van aard. ...

Lees meer

Digitale gezondheidsinformatie straks voor iedereen toegankelijk?

02 juli 2016

Tijdens de eHealth Week 2016 van het ministerie van VWS werd op vrijdag 10 juni MedMij gelanceerd.

MedMij groeit in 2016 uit tot een set van eisen, standaarden en afspraken voor persoonlijke gezondheids­omgevingen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken ...

Lees meer

Kom in actie bij te weinig huishoudelijke hulp en informeer Per Saldo

18 juni 2016

Budgethouders die na 1 januari 2015 geen pgb voor huishoudelijke hulp meer van de gemeente hebben gekregen of minder uren hulp hebben gekregen dan voorheen, kunnen zich melden bij de gemeente om een nieuwe beslissing aan te vragen.

Op 18 mei deed de ...

Lees meer