Gips deze week

Op 16 oktober is het GIPS project
op het Tienercollege
p/a Lyceum Oude Hoven
Hoefslag 4

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Dagbesteding

Zinvolle arbeid en dagbesteding zijn voor ieder mens, ongeacht leeftijd en/of gezondheid, van het grootste belang. Om dit thema, specifiek voor mensen met een beperking, te behartigen heeft het Platform, op reguliere basis contacten met onder andere:

  • AVRES
  • Syndion
  • Philadelphia Support
  • Rivas
  • MEE
  • Onderling Sterk

Daar waar nodig zal er onder andere met deze instanties overlegd worden om de positie van mensen met een beperking, ook in deze tijd van bezuiniging optimaal te behouden