Gips deze week

Op 16 oktober is het GIPS project
op het Tienercollege
p/a Lyceum Oude Hoven
Hoefslag 4

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Uitkering en inkomen

Mensen met een beperking leven vaak op een sociaal minimum en zijn aangewezen op een uitkering. Daarbij moeten zij vaak extra kosten maken en worden hier veelal onvoldoende voor gecompenseerd. Om dan nog financiƫle middelen te hebben voor ontspanning is bijna een utopie. Hierdoor is het gevaar van een sociaal isolement groot.

Dat in een tijd van recessie en bezuinigingen het vergoedingspeil en toekenning van benodigde hulpmiddelen en andere voorzieningen nog verder onder druk komt te staan, is zeer waarschijnlijk. Het Platform zal dan ook zeker alert zijn op de gang van zaken in deze en oppositie voeren voor dit thema.