Gips deze week

Op 16 oktober is het GIPS project
op het Tienercollege
p/a Lyceum Oude Hoven
Hoefslag 4

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

MEE lanceert digitale Wlz-wijzer

27 februari 2018

Zorgvragers verdwalen in regels en procedures als het gaat de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarom heeft MEE een digitale Wlz-wijzer gelanceerd. Op deze overzichtelijke website vind je alle informatie die nodig is voor het regelen van langdurige zorg conform de Wet langdurige zorg (Wlz).

Ga naar de website om alle informatie te vinden die nodig is voor het regelen van langdurige zorg conform de Wet langdurige zorg (Wlz): www.meeroverwlz.nl.

(bron: kennisplein gehandicaptensector)