Gips deze week

Geen GIPS project.

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Subsidieregeling "noodzakelijke zorg aan onverzekerden"

27 februari 2018

Sinds maart 2017 is er een subsidieregeling "noodzakelijke zorg aan onverzekerden" van kracht.

Met deze regeling kunnen zorgverleners de kosten voor medische noodzakelijke zorg aan onverzekerde verzekeringsplichtigen declareren bij het CAK.

Op https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerde-verzekeringsplichtigen vindt u meer informatie en uitleg over het invullen van formulieren om aanspraak te maken op deze vergoedingen.