Gips deze week

In de maand juli is er geen GIPS project

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Regio

In de wijde omliggende regio van Gorinchem zijn diverse andere gehandicapten platforms en andere overlegorganen actief; vaak met eenzelfde doelstelling. Ook zijn er landelijke belangenorganisaties waar het SGPG regelmatig contact mee onderhoudt
Om informatie uit te kunnen wisselen en tot afstemming te komen worden er daarvoor contacten onderhouden met o.a.:

  • regio platforms zoals ZEDJE (m.b.t. GIPS project en openbaar vervoer);
  • AV Regio gemeentes;
  • Programma Ieder(in);
  • Zorgbelang Zuid-Holland;
  • Binnenlands Bestuur