Gips deze week

In de maand juli is er geen GIPS project

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Wij zijn wij

Emmy den Heijer

voorzitter dagelijks bestuur
taken:
voorzitter, algemene leiding en bestuurlijk contactpersoon, lid AV overleg, lid Gorinchems Wmo adviesgroep, Jeugdwet, Participatie, lid werkgroep leerlingenvervoer,

Egbert Boer

algemeen adjunct, lid dagelijks bestuur
taken:
penningmeester, lid Gorinchems Wmo adviesgroep, Jeugdwet, Participatie

Aart bogerd

algemeen platformlid, lid werkgroep Wmo
taken:
belangenbehartiging verstandelijk gehandicapten

Tom Breedveld

DB lid
taken:
Toegankelijkheid

Erica v.Breugel

algemeen platformlid
taken:
medewerker GIPS project, lid werkgroep vervoerzaken, contactpersoon blinden en slechtzienden

Karin Koole - de Kruijf

algemeen platformlid
taken:
belangenbehartiging verstandelijk gehandicapten

Susanne van Lit

algemeen platformlid
taken:
medewerker Gips project

Joze Mullenders

contactpersoon
aandachtsgebied:
mantelzorg

Corrie Eijkelenboom

algemeen platformlid
taken:
medewerker Gips project

Josine van Rijsbergen

algemeen lid
aandachtsgebied:
mantelzorg

Gerard Hoeber

toegankelijkheid - uitgankelijkheid

Marcel Schuller

toegankelijkheid en uitgankelijkheid

Rowdey Blokland

notulist

Jan en Iene Roubos

algemeen platformlid