Gips deze week

Op 16 oktober is het GIPS project
op het Tienercollege
p/a Lyceum Oude Hoven
Hoefslag 4

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Wij zijn wij

Emmy den Heijer

voorzitter dagelijks bestuur
taken:
voorzitter, algemene leiding en bestuurlijk contactpersoon, lid AV overleg, lid Gorinchems Wmo adviesgroep, Jeugdwet, Participatie, lid werkgroep leerlingenvervoer,

Egbert Boer

algemeen adjunct, lid dagelijks bestuur
taken:
penningmeester, lid Gorinchems Wmo adviesgroep, Jeugdwet, Participatie

Aart bogerd

algemeen platformlid, lid werkgroep Wmo
taken:
belangenbehartiging verstandelijk gehandicapten

Tom Breedveld

DB lid
taken:
Toegankelijkheid

Erica v.Breugel

algemeen platformlid
taken:
medewerker GIPS project, lid werkgroep vervoerzaken, contactpersoon blinden en slechtzienden

Karin Koole - de Kruijf

algemeen platformlid
taken:
belangenbehartiging verstandelijk gehandicapten

Susanne van Lit

algemeen platformlid
taken:
medewerker Gips project

Joze Mullenders

contactpersoon
aandachtsgebied:
mantelzorg

Corrie Eijkelenboom

algemeen platformlid
taken:
medewerker Gips project

Josine van Rijsbergen

algemeen lid
aandachtsgebied:
mantelzorg

Gerard Hoeber

toegankelijkheid - uitgankelijkheid

Marcel Schuller

toegankelijkheid en uitgankelijkheid

Rowdey Blokland

notulist

Jan en Iene Roubos

algemeen platformlid