Gips deze week

Op 16 oktober is het GIPS project
op het Tienercollege
p/a Lyceum Oude Hoven
Hoefslag 4

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Toe-en uitgankelijkheid

Voor informatie betreffende toegankelijkheid in de brede zin des woords zie de website http://www.allestoegankelijk.nl/

De toegankelijkheid en zeker niet in de laatste plaats de uitgankelijkheid van woningen, gebouwen, openbare voorzieningen en de openbare ruimte, zijn belangrijke aandachtspunten van het Platform. In het reguliere overleg met de betrokken partijen heeft het Platform een klankbordfunctie, maar is zeker ook adviserend en wordt getracht concrete knelpunten opgelost te krijgen.

De doelstelling is dat mensen met een beperking, net als ieder ander op eigen wijze in de eigen woonomgeving deel moet kunnen nemen aan de samenleving.
Om de belangen van deze doelgroep te kunnen behartigen stelt het Platform zich de volgende taken ten doel:

  • gesprekspartner zijn voor de gemeente over toegankelijkheid en uitgankelijkheid bij nieuw te bouwen gebouwen;
  • gesprekspartner zijn voor de gemeente over richtlijnen inrichtingsmaatregelen in de openbare ruimte. (o.a. pictogrammen, geleide- en gidslijnen en toegankelijkheid voor b.v. rolstoelgebruikers en kinderwagens);
  • gesprekspartner zijn voor de gemeente over het nieuwe regionale crisisplan;
  • gesprekspartner zijn voor woningcorporatie POORT6 over aanpassingen bestaande woningen en gebouwen d.m.v. toetsingen. Voor nieuwbouw, de normering voor aanpasbaar bouwen middels regulier overleg;
  • met zorginstellingen en eigenaren van openbare gebouwen, overleg over specifieke voorzieningen voor visueel en auditief gehandicapten;
  • het volgen van de aanbevelingen gedaan aan de directie van het Beatrixziekenhuis en Rivas over de toekomstige verbouwing;
  • samen met de regioplatforms, de aanbevelingen; gedaan voor de nieuwe stations van de MerwedeLingelijn, volgen; Het traject Gorinchem - Geldermalsen - Dordrecht, middels een treinreis toetsen op toegankelijkheid;
  • meer de pers betrekken bij zaken die te traag gaan of als ‘niet uitvoerbaar’ afgedaan worden; Deelnemen aan wijkschouwingen;
  • winkeliers attenderen op ontoelaatbare situaties.

Hieronder een paar voorbeelden

Abr. Kemplaan

Buiten de Waterpoort