Gips deze week

Op 16 oktober is het GIPS project
op het Tienercollege
p/a Lyceum Oude Hoven
Hoefslag 4

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Openbaar vervoer per bus of per trein

Het openbaar vervoer in onze regio ligt hoofdzakelijk in handen van ARRIVA (per 1-12-2018 Qbuzz)
Het Openbaar busvervoer is jammer genoeg nog steeds niet 100% toegankelijk voor rolstoel gebonden passagiers.
Men zegt er mee bezig te zijn om dit te verbeteren. U zult hiervan door het SGPG op de hoogte worden gehouden.

Het Openbaar Trein vervoer:

Tot voor kort was de Merwede LingeLijn, de treinverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen een positief staaltje van toegankelijkheid. Rolstoel gebonden passagiers konden zonder vooraf te hoeven bellen gewoon met de trein reizen!! Echter een kwam een kink in de kabel: Prorail vond het uit veiligheidsoverwegingen nodig om het overpad van perron 2 naar het station af te sluiten.

Na actie van onze kant is het recht van overpad opnieuw gehonoreerd. U dient zich echter wel vooraf te melden bij de conducteur.