De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.
In verband met de vakantie verschijnt de eerstvolgende Docu-alert op zaterdag 19 augustus.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Jan Troost 16 mei overleden

22 mei 2023

IN MEMORIAM JAN TROOST

Op dinsdag 16 mei heeft Jan Troost afscheid moeten nemen van het leven te midden van zijn allerdierbaarsten. Hij was het boegbeeld van de PG-beweging. Een strijder van het eerste uur. Een belangenbehartiger in de buitencategorie.

Rolmodel en inspiratiebron voor velen

Jan was geboren met broze botten en zat in een rolstoel. Maar hij liet zich daardoor niet beperken. Vanaf zijn vroege tienerjaren stond hij op de bres voor meedoen en gelijkberechtiging van mensen met een beperking.

Jan belichaamde van jongs af aan wat hij predikte. Hij liet zich niet wegstoppen. Hij was eigenlijk het vleesgeworden sociaal model. Hij moest en zou overal aan meedoen. En dat dat soms lastig was of niet lukte, lag niet aan hem maar aan de maatschappij! Het is dan ook geen wonder dat hij voor velen een rolmodel was. Hij inspireerde mensen met een beperking om hun stem te laten horen via acties, in de belangenbehartiging of politiek. En anderen kregen door zijn onverschrokkenheid en levenslust extra moed en de durf om te leven. Of zoals een oude bekende van Jan het verwoordde bij zijn afscheidsfeest, de Prematoriumparty: “Jij liet me zien dat ik er mag zijn.”

Jan Troost heeft een grote invloed gehad op de PG-beweging en is ook een grote inspiratiebron voor Ieder(in). Ieder(in) wil zijn nagedachtenis levend houden. Daarom hebben zij – uiteraard in overleg met Jan en zijn familie – de Jan Troost-lezing in het leven geroepen. Deze lezing zal jaarlijks worden gegeven en is bedoeld om bestuurders, beleidsmakers, voor- en tegenstanders te prikkelen en te inspireren om de strijd voor gelijkheid en gelijkwaardigheid verder te brengen. Zo leeft Jan voort!

De complete 'in memoriam' kun je hier lezen.

[bron: Ieder(in)]