De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Movisie en lokale uitrol VN-verdrag Handicap.

30 december 2021

Movisie heeft vorig jaar een uitvraag gesteld onder ervaringsdeskundigen met als onderwerp Lokale uitrol VN-verdrag Handicap. De Stichting Gehandicapten Platform Gorinchem heeft hieraan meegewerkt in de persoon van Emmy den Heijer.

De uitvraag is begin oktober 2021 gesloten. Ruim 250 reacties heeft Movisie ontvangen en inmiddels verwerkt. De uitkomsten van hun uitvraag is gepubliceerd!

In het artikel en het uitgebreidere rapport kunnen jullie de uitkomsten van de uitvraag lezen: Ervaringsdeskundigen geven lokale uitrol VN-verdrag Handicap een onvoldoende | Movisie

[bron: Movisie, team Inclusie en Diversiteit]