Gips deze week

Geen GIPS project.

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021

17 februari 2021

Op 17 maart dit jaar vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Alle stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Voor kwetsbare inwoners zijn een aantal stembureaus op 15 en 16 maart open. Komt u stemmen? Neem dan uw stempas of kiezerspas mee. Deze krijgt u toegestuurd op uw adres. Neem ook uw identiteitsbewijs mee (mag 5 jaar verlopen zijn). U mag stemmen in de gemeente waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven.

Stemmen op 17 maart
De volgende stembureaus zijn 17 maart open van 7.30 tot 21.00 uur:

 • Stadhuis, Stadhuisplein 1
 • De Nieuwe Doelen, Haarstraat 64
 • De Bazuin, Dalemwal 15d
 • Schoolgebouw De Regenboog, Retranchement 3
 • Fortes Lyceum, Wijdschildlaan 4
 • Sporthal Oosterbliek, Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein 60
 • Buurthuis West, Henri Knapstraat 44
 • Dorpshuis De Elzenhof, Irenelaan 40
 • Gemeenschapshuis De Bogerd, W. de Vries Robbeweg 100
 • Lingewijkgebouw, J. van der Heydenstraat 45
 • Leger des Heils, Nicolaas Pieckstraat 43
 • Schoolgebouw Anne Frank, Ganzenwei 10
 • Wijkcentrum Rozenobel, Dukatenplein 2
 • Gymzaal, Johan van Egmondstraat 1
 • Schoolgebouw De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85
 • Schoolgebouw Ds. Koelmanschool, Tapperstraat 1
 • Stationshal, Stationsweg 3
 • Gildenplein, Schepenenstraat 1
 • WonenLerenZorggebouw, Vroedschapstraat 11
 • Evenementenhal, Franklinweg 2

Stemmen als kwetsbare inwoner op 15 en 16 maart
Om kwetsbare inwoners de kans te geven op een veilige manier te stemmen, zijn op 15 en 16 maart van 7.30 - 21.00 uur de volgende stembureaus open:

 • Stadhuis, Stadhuisplein 1
 • De Nieuwe Doelen, Haarstraat 64
 • Dorpshuis De Elzenhof, Irenelaan 40
 • Leger des Heils, Nicolaas Pieckstraat 43
 • Gemeenschapshuis De Bogerd, W. de Vries Robbeweg 100

Maatregelen in het stembureau en voor kiezers
Vanwege corona zijn voor het stembureau maatregelen bepaald zodat kiezers veilig kunnen stemmen en stembureauleden veilig kunnen werken. Ook voor de kiezers gelden veiligheidsmaatregelen.

Stembureau:

 • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meterafstand kunnen houden. In elk stembureau is een extra vrijwilliger aanwezig die de 1,5 meter afstand in de gaten houdt en vraagt kiezers de handen te reinigen.
 • In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, enzovoorts, regelmatig gereinigd. Alle kiezers krijgen een eigen rood potlood. U mag deze daarna meenemen.
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus
 • De stembureauleden dragen een mondneuskapje en doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.

Maatregelen kiezers:

 • Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen.
 • Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met corona
 • Kiezers ontvangen met hun stembiljet een gezondheidscheck met vragen die beantwoord moeten worden. Niet alle vragen in de gezondheidscheck met nee beantwoord? Dan mag men niet stemmen in het stemlokaal
 • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden
 • Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per brief
 • Een kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een stem uitbrengen
 • In een aantal zorginstellingen kunnen (alleen) de personen die in zorginstellingen verblijven en het personeel van die instellingen stemmen.

Werkwijze stemmen tellen

 • De stemmen die zijn uitgebracht op 15 en 16 maart of via briefstemmen, telt men in de loop van17 maart. De uitkomsten daarvan worden pas na het sluiten van alle stembureaus op 17 maart om 21.00 uur medegedeeld. (Onder voorbehoud).
 • Na afloop van het stemmen op 15 en 15 maart telt het stembureau (alleen) het aantal kiezers dat is opgekomen. De stembussen met de stembiljetten worden afgesloten en samen met alle stempassen veilig bewaard. (Onder voorbehoud).

Stemmen per brief
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u vanwege corona voor deze verkiezingen stemmen per brief. U krijgt het volgende thuisgestuurd: een stembiljet, een stempluspas en een retourenvelop.

U kunt als volgt stemmen per brief:

 • Vul het stembiljet in en stop deze in een envelop.
 • Stop deze envelop (met daarin de stempas) in de retourenvelop.
 • Stop de stempluspas ook in de retourenvelop.
 • Lever de retourenvelop in of stuur deze op.

Let op! Voor alle duidelijkheid: het is belangrijk dat zowel het stembiljet (in een envelop) als de stempluspas in de retourenvelop zitten. Is dat niet het geval? Dan telt uw stem niet mee!

Inleveren of opsturen
U kunt de retourenvelop inleveren of opsturen. Inleveren kan op het stadhuis van 10 tot en met 17 maart 2021.

Stuurt u de retourenvelop op, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid dat de retourenvelop uiterlijk woensdag 17 maart 2021 op het stadhuis is. Dat wil zeggen dat u uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur de retourenvelop op de post doet.

(bron: website gemeente Gorinchem)