De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Verlenging overgangsregeling VVR tot 31-12-2021

07 december 2020

De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) ziet toe op veilig vervoer van mensen die hun rolstoel als zitplaats in de taxi gebruiken. Deze rolstoel dient in principe vanaf 1 juli 2020 ISO gecertificeerd te zijn. De rolstoel is na certificering herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool.

Vanwege de coronacrisis is 1 juli 2020 niet haalbaar gebleken en werd de overgangstermijn van de Code VVR verlengd tot 1 januari 2021. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook deze verlenging niet haalbaar is.
De termijn van de overgangsregeling is door het ‘Platform Code VVR’ gezamenlijk bepaald op 31 december 2021.

De tijd die resteert tot en met 31 december 2021, gebruiken de partijen, die betrokken zijn bij het veilig vervoer van rolstoelinzittenden, voor de implementatie en verduidelijking van de overgangsregeling. Doel is en blijft duidelijkheid te verschaffen voor de rolstoelinzittende en chauffeur.

De tijd die door deze verlenging beschikbaar komt, zal men ook gebruiken om te overleggen met andere stakeholders over de invullingsvoorwaarden voor de overgangsregeling. Hierbij zet men in op een oplossing voor de mensen die nu een rolstoel zonder haaksymbolen hebben. De betrokken partijen willen dat deze mensen veilig vervoerd kunnen blijven worden. En dat dit voor de chauffeur duidelijk herkenbaar is.

Voor de volledigheid, de meest recente versie van Code VVR vind je hier.

[bron: Firevaned, www.firevanned.nl]