De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.
In verband met de vakantie verschijnt de eerstvolgende Docu-alert op zaterdag 19 augustus.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Wij zijn wij

Emmy den Heijer

voorzitter dagelijks bestuur
taken:
voorzitter, algemene leiding en bestuurlijk contactpersoon, lid AV overleg, lid Gorinchems Wmo adviesgroep, Jeugdwet, Participatie, lid werkgroep leerlingenvervoer,
Ambassadeur VN verdrag

Egbert Boer

algemeen adjunct, lid dagelijks bestuur
taken:
penningmeester, lid Gorinchems Wmo adviesgroep, lid AV overleg, Jeugdwet, Participatie.
Coördinator GIPS project

Aart bogerd

algemeen platformlid
taken:
belangenbehartiging verstandelijk gehandicapten

Erica v.Breugel

algemeen platformlid
taken:
medewerker GIPS project, lid werkgroep vervoerzaken, contactpersoon blinden en slechtzienden, lid werkgroep leerlingenvervoer

Karin Koole - de Kruijf

algemeen platformlid
taken:
belangenbehartiging verstandelijk gehandicapten

Susanne van Lit

algemeen platformlid
taken:
medewerker Gips project

Joze Mullenders

contactpersoon
aandachtsgebied:
mantelzorg

Corrie Eijkelenboom

algemeen platformlid
taken:
medewerker Gips project

Josine van Rijsbergen

algemeen lid
aandachtsgebied:
mantelzorg

Gerard Hoeber

toegankelijkheid - uitgankelijkheid

Marcel Schuller

toegankelijkheid en uitgankelijkheid

Rowdey Blokland

notulist

Jan Roubos

algemeen platformlid