Gips deze week

Geen GIPS project.

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 418 13 november 2020

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Tijdelijke versoepeling bijstand voor jongeren tot 27 jaar verlengd
  In verband met corona waren de regels voor bijstand aanjongeren tot 27 jaar versoepeld. Eén van die versoepelingen betrof de maand wachttijd. Deze versoepelingen zijn nu verlengd tot 1 juli 2021. Zie dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Zijn 'Nederlandse IC's onvoldoende voorbereid op mensen met beperking?
  Die vraag staat centraal in een Podcast-gesprek met Diederik Gommers. Die podcast is te vinden op de VGN-website (link).
 • Nieuwste cijfers over besmettingen en overlijden in gehandicaptenzorg
  De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboudumc houdt op verzoek van VWS cijfers bij over corona in gehandicapteninstellingen. Aan de registratie werken 72 gehandicapteninstellingen mee.De Werkplaats publiceert geregeld een overzicht. Deze week verscheen factsheet nr. 11 met actuele cijfers (link).

Wmo

 • Gemeenten zoeken grenzen Wmo op
  Dat doen zij op advies van de VNG, die de kosten van de Wmo sterk ziet stijgen mede als gevolg van het abonnementstarief (de vaste eigen bijdrage Wmo). Eén voorbeeld is de gemeente Krimpen, die geen huishoudelijke hulp meer gaat toekennen aan burgers die die hulp zelf kunnen betalen (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor meeradviezen van de VNG dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Minister De Jonge wil geen wijziging in abonnementstarief Wmo
  Dat heeft hij gezegd in een debat met de Tweede Kamer over de Wmo. Zie voor een verslag van dat debat dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Voorafgaand aan dat debat stuurden Ieder(in) (link) en Per Saldo (link) hun aandachtspunten naar de Tweede Kamer

Wlz

 • Kabinet wil wijziging van de Wlz
  Die wetswijziging moet zorgkantoren meer mogelijkheden geven om mee te werken aan preventie in het sociaal domein en aan cliëntondersteuning, nog voor een Wlz-indicatie gegeven is. Dat zei minister De Jonge deze week in een debat met de Tweede Kamer. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  Zorgkantoren zijn blij met deze voorgenomen wetswijziging. Zie daarvoor dit bericht (bron: Zorgverzekeraars Nederland).
 • Nieuwe registratie van wachtenden in de Wlz per januari 2021
  Meer info over de nieuwe wachtlijsten in dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Veel minder banenafspraak-plaatsen gerealiseerd dan gedacht
  Dat blijkt uit onderzoek van Cedris waarover Trouw bericht. In plaats van 53.000 banen zijn het er 12,000. Het artikel van Trouw is hier te lezen; het onderzoek van Cedris hier. Zie voor het commentaar van Ieder(in) dit bericht.
  Ook Divosa heeft gereageerd (link) evenals de organisatie van ‘inclusieve werkgevers’ (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
  Staatssecretaris Van ’t Wout is verrast door deze cijfers. Zie daarvoor dit bericht (bron: Schulinck/ANP).
 • Convenant vroegsignalering moet problematische schulden voorkomen
  In dat convenant spreken woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars af dat zij betalingsachterstanden van hun klanten vroegtijdig melden aan gemeenten. Die kunnen daardoor eerder ingrijpen en zo
  problematische schulden voorkomen. Meer info hier (bron: Divosa).
 • Gemeentenieuws SZW 2020-8
  Geregeld stuurt SZW een overzicht van ‘kleinere ’beleidswijzigingen en berichten naar de gemeenten. Deze week verscheen nummer 8 (link).Zie bv het 8e bericht over mensen die eerder zijn afgewezen voor de Wajong 2015 omdat het ontbreken van arbeidsvermogen niet duurzaam was.

Jeugdwet

 • Financiële zorgen bij steeds meer jeugdzorgorganisaties
  Dat meldt Intrakoop op basis van onderzoek van de jaarstukken van jeugdzorginstellingen. Meer info en cijfers in dit berichten van
  Binnenlands Bestuur (link), ; het onderzoek zelf is hier te vinden.

Divers

 • Resultaten Monitor gemeentelijke Adviesraden Sociaal Domein
  De Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie hebben in juni een enquête gehouden bij gemeentelijke Adviesraden Sociaal Domein. De resultaten daarvan zijn nu gepubliceerd. Zie voor die uitkomsten dit bericht (bron: Koepel Adviesraden Sociaal Domein) .
 • FNV wil één Cao voor de hele zorgsector
  De FNV zegt dat (link) in reactie op een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). In dat Rapport pleit de RVS onder meer voor betere arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers. Zie voor dat rapport dit bericht (bron: Skipr).
 • Verkiezingen in begrijpelijke taal
  De LFB heeft een aparte pagina met informatie over de komende Kamerverkiezingen. Die pagina (link) wordt geregeld geactualiseerd.
 • ‘Volledig digitaal bankieren is niet inclusief’
  Dat zegt Ieder(in) in een reactie (link) naar de Nederlandse Betaalvereniging.
 • Eénderde zorginstellingen heeft jaarverslag over 2019 nog niet op orde
  Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Verkiezingsmanifest Ieder(in): Ontwerp een land voor iedereen
  Ieder(in) heeft een manifest gepubliceerd voor de verkiezingen van 2021.
  Dat manifest is via dit bericht te vinden *bron: Ieder(in)).