Gips deze week

Op 13 november is het GIPS project op de Regenboogschool, Laag Dalemseweg 14B

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 371 8 november 2019

PGB

 • Onderaannemerschap ouderinitiatieven mag van VGZ
  Dit zorgkantoor kwam eerder met maatregelen waardoor onderaannemerschap bij wooninitiatieven niet meer mogelijk leek. Daartegen kwam verzet. Deze maatregel is nu van de baan. Zie daarvoor dit bericht (bron: Per Saldo).

Wmo

 • Kamerbrief over langere looptijd toestemmingsbesluiten in de Wmo (2)
  In aansluiting op het bericht hierover in de vorige Docu-alert is hier nog de reactie van Per Saldo

Wmo / Jeugdwet

 • Gemeenteraad Zutphen weert zorgaanbieders die geen openheid geven
  Op die manier wil men malafide zorgverleners weren en kosten besparen. Meer in dit bericht (bron: Sociaalweb).

Participatiewet e.a.

 • Eerste Kamer kritisch over vereenvoudiging arbeidsquotum
  Dat bleek tijdens de behandeling van het wetsontwerp waarmee het verschil tussen overheids- en particulierewerkgevers komt te vervallen en er één quotum komt voor alle werkgevers. Zie verder dit bericht (bron: samenvoordeklant.nl).
 • Tweede Kamer stemt in met vereenvoudiging Wajong
  Zie daarvoor dit bericht (bron: Schulinck). Klik hier voor de teleurgestelde reactie van de LCR op het aannemen van de wet.
  De wet is nog wel op onderdelen gewijzigd door de Tweede Kamer (link) (bron: Schulinck). Tijdens het debat is door diverse organisaties nog kritisch gereageerd op antwoorden van staatssecretaris Van Ark. Zie dit bericht van de LCR.
  Zie hier voor de toezeggingen en antwoorden van de staatssecretaris. De brief met toezeggingen van de staatssecretaris is hier te vinden.
  Op de website van SZW staat een kort document waarin wordt verhelderd wat de vereenvoudiging van de Wajong in de praktijk betekent (link).

Jeugdwet

 • Rijk grijpt in:Jeugdzorg deels weg bij gemeenten
  Het kabinet wil de zwaardere jeugdzorg weghalen bij gemeenten en neerleggen bij de al bestaande Jeugdzorgregio’s. De gemeenten blijven dan verantwoordelijk voor de lichtere jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekkers hebben dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Aanleiding is onder meer een zeer kritisch rapport van de Inspecties. Zie meer over die voorgenomen wijziging dit bericht van Binnenlands Bestuur (link),
  De brief van de ministers is hier te vinden; het rapport van inspecties hier. Bij de brief van minister zitten nog meer opvallende bijlagen, waaronder een rapport over wachtlijsten (link) en een korte analyse van de financiële positie van jeugdzorgaanbieders (link).
  VNG en gemeenten hebben teleurgesteld gereageerd op deze ingreep va het Rijk. Zie voor hun reacties deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link). In het laatste bericht staat een link naar de brief die de VNG hierover schreef aan het kabinet.
  Zie voor andere reacties dit bericht (bron: Skipr).
 • Ook 3e Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd gepubliceerd
  Naast de brief over de ingreep door het Rijk stuurde minister De Jonge ook nog de 3e Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd naar de Tweede Kamer. Ook bij die brief zitten een aantal onderzoeksrapporten als bijlage. Die brief en de bijlagen zijn via deze link
  te vinden.
 • Voorkom rechtszaken over tarieven jeugdzorg
  Die oproep doet zorgkoepel GGZ Nederland in een brandbrief aan gemeenten. GGZ-Nederland koppelt daaraan het verzoek om reële kostendekkende tarieven te vergoeden. Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten in Haaglanden in hoger beroep tegen uitspraak in kort geding
  Enkele weken geleden stelde de rechter in kort geding een aantal jeugdzorginstellingen in het gelijk die een hoger tarief en betere voorwaarden wilden van gemeenten. De Jeugdzorgregio Haaglanden en de tien betrokken gemeenten gaan nu in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

 • LSR komt met voorbeeld voor medezeggenschapsregeling.
  Zorgaanbieders hebben na de inwerkingtreding van de wet nog maximaal een half jaar de tijd om een (nieuwe) medezeggenschapsregeling op te stellen. De LSR is bezig om een model voor zo’n regeling op te stellen. Die is begin volgend jaar beschikbaar.
  Meer in dit bericht (bron: LSR).

VN-Verdrag gelijke behandeling

 • Nog veel gemeenten zonder plan voor uitvoering VN-verdrag handicap (2)
  In aansluiting op de info hierover in de vorige Docu-alert is hier nog een bericht van Binnenlands Bestuur (link). Klik hier voor de reactie van Ieder(in).

Divers

 • Minder gemeenten geven mantelzorgwaardering
  Gemeenten schrappen die vorm van erkenning voor mantelzorgers vanwege de financiële tekorten op het sociaal domein. Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Zorgprofessionals beducht voor grenzen van vrijwilligerswerk’
  Dat is de kop boven een artikel op de website Sociale Vraagstukken, waarin2 onderzoekers ingaan op de wederzijdse verwachtingen van vrijwilligers en zorgprofessionals.
 • Begrotingsbehandeling VWS
  Klik hier voor de reactie van VGN op die begrotingsbehandeling.
 • ‘Het instellingsterrein als gemeenschap: wie doet er (nog) mee?’
  Onder die titel staat een blog van onderzoeker Femmianne Bredewold, waarin zij kort ingaat op de verschillende manieren waarop instellingen ‘zin’ geven aan hun instellingsterrein.Klik hier voor de blog (bron: VGN).