Gips deze week

Geen GIPS project.

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 389 27 maart 2020

Coronavirus

 • Gehandicaptenzorg en coronavirus
  Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt regelmatig aangevuld.
  Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden verzameld. Die pagina is hier te vinden.
  Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
  Ook op de website van Per Saldo (link) is actuele informatie te vinden.
 • De nieuwe bezoekregeling in de gehandicaptenzorg: nee, tenzij….
  Sinds begin deze week geldt er een verscherpte bezoekregeling voor de gehandicaptensector. Die regeling is tot stand gekomen in overleg tussen zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, VWS en RIVM. Meer info over die bezoekregeling in dit bericht (bron: VGN).
  De gehandicapteninstellingen hebben cliënten en verwanten inmiddels over die bezoekregeling geïnformeerd.
 • NZa en zorgkantoren bieden gehandicapteninstellingen steun in de rug
  Door die steun hebben instellingen in de langdurige zorg, waaronder gehandicapteninstellingen, meer financiële zekerheid. Meer info in dit bericht.
  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft inmiddels tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Die beleidslijnen worden waar nodig aangevuld en bijgesteld. Zie voor die beleidslijnen hier (bron: ZN).
  Zie voor de concrete maatregelen die ZN en zorgkantoren al eerder namen dit bericht (bron: ZN).
  VWS tenslotte werkt volgens dit bericht van 27 maart (bron: Skipr) aan een regeling waardoor faillissementen in de zorg door het coronavirus worden voorkomen.
 • Continuïteit onafhankelijke clientondersteuning in Wlz gegarandeerd
  Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in dit bericht.
 • Rijk biedt gemeenten financiële steun in de rug
  Het Rijk heeft inmiddels met gemeenten financiële steunafspraken gemaakt, zodat zij op hun beurt zorgaanbieders in Wmo en Jeugd kunnen steunen. Zie voor die afspraken dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). De reactie van de VNG is hier te vinden.
 • Gevolgen coronavirus voor Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
  Zie voor die gevolgen dit bericht (bron: Sociaalweb/VGN).
 • PGB en coronavirus
  Op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staan diverse berichten; onder meer over het verkrijgen van beschermingsmiddelen.
 • Ieder(in): zorg voor voldoende beschermingsmiddelen thuis en in instellingen
  Dat schrijft Ieder(in) deze week in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteerde deze week over de stand van zaken in de corona-crisis. Zie voor die brief dit bericht.
  Ook VGN heeft zo’n oproep aan de Tweede Kamer verstuurd. Meer daarover hier.
  Zie ook een bericht daarover van de voorzitter van VGN eerder deze week (bron: NZG).
 • 20.000 ex-zorgmedewerkers springen bij tijdens coronacrisis
  Zoveel ex-medewerkers hebben zich inmiddels aangemeld . Zie verder dit bericht (bron: NZG).
 • Nieuw Platform over dagbesteding thuis en in de instelling
  Dit platform biedt de mogelijkheid om tips e.d. over dagbesteding thuis en in de instelling uit te wisselen in deze bijzondere tijd, waar veel reguliere dagbesteding is gesloten.
  Het platform is te vinden via https://www.digidagbesteding.nl/challenges.
 • LCR signaleert problemen en knelpunten voor ministerie SZW
  Op verzoek van staatssecretaris Van Ark heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) een inventarisatie gemaakt van problemen waar mensen in het Sociaal Domein tegenaan lopen. Die signalen worden meegenomen bij de crisismaatregelen.
  Zie voor de brief die de LCR schreef hier.
 • Downsyndroom en coronavirus
  Op de website van de Stichting Downsyndroom staat een document (link) met veel vragen en antwoorden over dit onderwerp.
 • Toepassing Wet zorg en dwang tijdens de coronacrisis
  Daarover meer informatie in dit bericht (link) (bron: dwang in de zorg).

Er is ook nog ander nieuws:

Jeugdwet

 • Kabinet publiceert nieuwe voorstellen voor organisatie jeugdzorg
  Afgelopen week deden ministers De Jonge en Dekker voorstellen voor de organisatie van de jeugdzorg. Die voorstellen zijn hier te vinden (link)
  Een korte samenvatting van de voorstellen is te vinden in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
  De VNG heeft teleurgesteld op deze voorstellen gereageerd. Zie daarvoor deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).