Gips deze week

Geen GIPS project.

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 409 11 september 2020


Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Voorrangsregeling bij coronatesten voor zorgmedewerkers in de maak
  Dat zegt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). VWS heeft dit nog niet bevestigd.
  Zie verder dit bericht (NZG).

Wlz

 • Gehandicapteninstellingen dagen zorgkantoren voor de rechter
  VGN en veertig gehandicapteninstellingen hebben een kort geding aangespannen tegen de zorgkantoren omdat zij het niet eens zijn met een verhoogde korting op hun tarief. Ook de Nederlandse GGZ (de koepel van instelling voor geestelijke
  gezondheidszorg) en 19 ggz-instellingen , een viertal oudereninstellingen en enkele instellingen voor zintuiglijk gehandicapten hebben zo'n rechtszaak aangespannen. Al die kort gedingen vonden deze week plaats.Zie voor meer toelichting deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
  Er is een kort verslag van de rechtszaak (link). De uitspraak wordt op 8 oktober verwacht.
 • Dit jaar meer geld nodig voor de langdurige zorg
  Dat schrijft de NZa in een advies aan het kabinet. Belangrijke oorzaak van die kostenstijging is corona. Meer info in dit bericht (bron: NZa); in het bericht staat een link naar de brief die de NZa daarover schreef aan het kabinet.

Jeugdwet

 • Gemengde reacties op voorgestelde wijziging Jeugdwet
  Het kabinet wil dat gemeenten veel meer gaan samenwerken bij de uitvoering van de Jeugdwet. Dat staat in een concept-wetsontwerp, waar deze zomer op gereageerd kon worden. Uit de reacties blijkt dat de gemeenten en Divosa de wet van tafel willen hebben. Jeugdzorginstellingen en de FNV zijn positiever en vinden de wet niet ver genoeg gaan. Zie voor die reacties de berichten van Binnenlands Bestuur (link), Divosa (link), Nationale ombudsman (link) en VGN (link).

Participatiewet e.a.

 • FNV wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen
  Daarvoor heeft de FNV een plan gemaakt. Belangrijk onderdeel daarvan is een andere financiering van de Participatiewet. Zie voor dat plan deze berichten van NZG (link) en FNV (link).
 • Reactie van SZW op kritiek Ieder(in) op overstapregeling naar Wajong2010
  Ieder(in) en LCR hebben eerder kritiek geuit op de overstapregeling van de Wajong naar de Wajong2010. In een eerdere Docu-alert hebben we die kritiek gesignaleerd. Staatssecretaris Van 't Wout reageert deze week in een brief (link) op die kritiek.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Voortgang kwaliteitsbeleid gehandicaptenzorg
  Dit bericht (bron :VGN) beschrijft de stand van zaken rondom het kwaliteitsbeleid en het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

Overig

 • Handreiking Intensieve kindzorg schiet tekort
  Dat vindt Per Saldo. Deze week was daarover een hoorzitting in de Tweede Kamer.
  Zie voor meer info deze berichten van Per Saldo van 4 september (link) en9 september (link).