Gips deze week

Op 29 januari is het GIPS project op de Tweemaster, Oude Lombardstraat 21

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 380 17 januari 2020

PGB

 • Gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans voor PGB-houder
  Per Saldo gaat in dit bericht in op die gevolgen.

Wlz

 • Inspectie: kleine gehandicapteninstellingen doen het over het algemeen goed
  Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij 26 kleine instellingen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Het inspectierapport is via deze link te vinden.

Jeugdwet

 • Kamerbrief over financiële problemen jeugdinstellingen
  In die brief reageert minister De Jonge op de financiële problemen bij jeugdinstellingen. In die brief geeft hij onder meer aan hoe de continuïteit van hulpverlening gewaarborgd kan worden bij een aantal instellingen in problemen (link).
 • Stel wijziging woonplaatsbeginsel uit!
  Dat vraagt Jeugdzorg Nederland aan de Tweede Kamer, die komende week een wetsontwerp daarover bespreekt. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Kamervragen beantwoord over inleveren bonus bij Wajonguitkering
  In de media was aandacht voor een verstandelijke beperkte werknemer in een supermarkt die vanwege zijn 12½ dienstverband een bonus kreeg en die bonus vervolgens verrekend zag met zijn Wajong-uitkering. Over die berichten zijn Kamervragen gesteld door het CDA en de PvdA. Die vragen zijn nu beantwoord door staatssecretaris Van Ark (link).
  Een spontane inzamelingsactie leverde een bedrag van € 16.000 op voor deze werknemer. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) geactualiseerd
  Dat document is aangepast aan de situatie per 1 januari 2020 (link).
 • Gemeentenieuws SZW 2020-1 verschenen
  Het ministerie van SZW publiceert een paar keer per jaar een nieuwsbrief voor gemeenten waarin informatie staat over ‘kleine’ beleidswijzigingen, verschenen onderzoeksrapporten e.d. Deze week verscheen het eerste nummer van 2020 (link)..
 • Behandeling wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong in Eerste Kamer
  Dat wetsvoorstel is in de Tweede Kamer aangenomen en is nu in behandeling in de Eerste Kamer. Het is daar in de fase van schriftelijke behandeling. Door de fracties in de Eerste Kamer zijn vragen gesteld; die vragen zijn deze week beantwoord door
  de staatssecretaris. Die Memorie van Antwoord is hier te vinden.

Zorgverzekeringswet

 • Hoe gaat het nu met hulp door een AVG-arts
  Vanaf 1 januari jl. valt die hulp onder de Zorgverzekeringswet. Officieel heet die hulp nu: Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen (GZSP). Over die verandering bestaan veel vragen: VGN heeft die met antwoorden op een rijtje
  gezet. Die zijn te vinden via dit bericht (bron: VGN).

Divers

 • Minister De Jonge wil af van verplichte Europese aanbesteding zorg
  Dat heeft hij laten weten in een gesprek met Europarlementariërs deze week. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • ‘Zorgorganisaties en huisartsen moeten beter samenwerken’
  Dat is de conclusie van een promotie-onderzoek van Marloes Heutmekers. Zij deed onderzoek naar de huisartsenzorg ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend voor mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor meer info over dit onderzoek
  dit bericht (bron: VGN)