De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Afspraken Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV

25 juli 2022

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het realiseren van een bestuursakkoord voor toegankelijk OV. Na een periode van stilte is er ineens een versnelling gekomen, waarschijnlijk door het laatste debat waarbij veel partijen de druk op de staatssecretaris hebben opgevoerd vanwege het uitblijven van het akkoord.

Lange tijd vormden 4 punten een flink obstakel, te weten de toiletten in treinen, reisassistentie, bushaltes en de buurtbus. Inmiddels is daar een akkoord over gesloten en op 18 juli is bijgaande brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de definitieve tekst van het akkoord en aan de toelichting op de tekst. Zo zal er in de toelichting duidelijk aangegeven staan wanneer welke regionale lijnen van toiletten moeten zijn voorzien. Per regio gaat men plannen maken over de concrete invulling. Ervaringsdeskundigen krijgen daar een belangrijke rol.

Zodra er definitieve teksten zijn, zullen wij nadere toelichting geven op het akkoord en de consequenties dit het zal krijgen op regionaal niveau.