De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 579 5 april 2024

Wlz

 • Financiële situatie zorgelijk voor gehandicapteninstelling Sherpa
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Kamervragen beantwoord over bericht ‘Meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg’
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks-PvdA. Klik voor de antwoorden hier.
 • Forse stijging zorgkosten in PGB-ouderinitiatieven zet kwaliteit van zorg ernstig onder druk en bedreigt voortbestaan
  Dat blijkt uit een meldingsactie die Per Saldo afgelopen voorjaar gehouden heeft bij pgb-ouder- en wooninitiatieven. Een stijgend aantal initiatieven verwacht (bij ongewijzigd beleid) het komende jaar of de jaren daarop ‘om te vallen’. Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).

Jeugdwet

 • Jeugdhulp in Limburg moet fuseren om voortbestaan te garanderen
  Jeugdzorginstelling Xonar en zorginstelling Mondriaan onderzoeken een vergaande vorm van samenwerking om het voortbestaan van de jeugdzorg in Zuid-Limburg e.o. te garanderen. Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

 • Betrek cliëntenraden bij de komende evaluatie van de Wmcz 2018
  Dit najaar wordt de Wmcz geëvalueerd. Belangrijk punt van evaluatie is de vraag of de verbeterpunten ten opzichte van de oude Wmcz ook daadwerkelijk tot de gewenste resultaten hebben geleid. Cliëntenorganisaties, zoals LSR en KansPlus, bepleiten daarom om ook cliëntenraden bij het onderzoek te betrekken. Meer daarover in dit bericht (bron: LSR).

VN-verdrag Handicap

 • Debat Tweede Kamer over implementatie VN-verdrag Handicap
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder over de ‘Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking’ In die Strategie beschrijft het kabinet hoe ze het VN-verdrag Handicap wil invoeren. Voorafgaand aan het debat stuurde Ieder(in) nog een brief met aandachtspunten naar de Tweede Kamer (link). Eén van die punten is een oproep om de Nationale Strategie te verankeren in het komend regeerakkoord. Ook VGN en Cedris stuurden brieven met aandachtspunten. Zie daarover
  deze berichten van VGN (link) en Cedris (link). Een kort verslag van het debat is hier te lezen (bron: Tweede Kamer). VGN heeft inmiddels kritisch op de uitkomsten van het debat gereageerd. Zie daarvoor dit bericht.

Divers

 • De maat der dingen dat ben jij
  Dat is de uitdagende titel boven deze blog in Binnenlands Bestuur. In die blog breekt Boukje Keijzer een lans voor de menselijke maat bij de overheid: een ambtenaar van vlees en bloed.
 • ‘Waar is het fatsoen? ’
  Dat is de kop van deze blog van cliëntondersteuner Hans Kroon. Hij beschrijft daarin zijn (trieste) ervaringen met een zorgkantoor over pgb (bron: CliëntondersteuningPlus).
 • Nieuwe vaccinatieronde COVID dit najaar
  Dit najaar komt er weer een Covid-vaccinatieronde. Voor die vaccinatie komen dezelfde risicogroepen in aanmerking als bij de vaccinatieronde vorig jaar. Daar worden ook mensen met een verstandelijke beperking toe gerekend. Klik hier voor de brief die minister Dijkstra daarover schreef.