De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 539 20 mei 2023

Wlz

 • VGN vindt invulling van ‘passende zorg’ door VWS geen recht doen aan eigen karakter van de gehandicaptenzorg
  Zij hebben daarom een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer debatteert binnenkort met minister Helder over dit onderwerp. Zie voor de reactie en de brief van VGN dit bericht (bron; VGN) en dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister
  waarop VGN reageert is hier te vinden.

Jeugdwet

 • Eindelijk is er overeenstemming over de hervorming van de Jeugdzorg
  Al langer praten Rijk, gemeenten, zorgaanbieders, professionals en clientorganisaties met elkaar over de noodzakelijke hervormingen in de jeugdzorg. Oorspronkelijk zou dat vorig jaar al afgerond moeten zijn. Maar door ruzie over geld tussen Rijk en gemeenten lukte dat maar niet. Deze week werd er uiteindelijk wel een principe-overeenstemming bereik over een Hervormingsagenda Jeugd.
  De betrokken organisaties gaan dit resultaat nu bespreken in hun achterban. Staatssecretaris Van Ooijen informeerde deze week de Tweede Kamer in een brief over de globale inhoud van deze concept-Hervormingsagenda Jeugd. Die agenda is via deze link te vinden (bron: voor jeugd en gezin). Meer info over de inhoud van de agenda in dit bericht (bron: Skipr).
  Er zijn inmiddels reacties van betrokken organisaties: reactie van Kamerleden (bron: Skipr), reactie Ieder(In), reactie VGN, reactie FNV (bron: Sklipr) en reactie VNG.

Participatiewet e.a.

 • Nieuwe voorstellen voor vereenvoudiging Participatiewet
  Vorig jaar presenteerde minister Schouten het beleidsplan Participatiewet in Balans. Met dat Plan wil zij de wet vereenvoudigen, professionals meer ruimte geven en de rechtszekerheid van bijstandsgebruikers vergroten. De minister heeft nu een concept-wetsontwerp gemaakt waarin een aantal maatregelen zijn verwerkt. Meer over die maatregelen in dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb). Op dit concept-wetsontwerp kan worden gereageerd via de consultatiesite van de overheid (link).
 • Sociaal ontwikkelbedrijven krijgen extra geld voor Wsw-werknemers vanwege verhoging wettelijk minimumloon
  Het gaat om een bedrag van € 27 miljoen. Zij kunnen daarmee de extra loonkosten (deels) compenseren. Meer info in dit bericht (bron: Cedris).

(onafhankelijke) cliëntondersteuning

 • Op welke momenten wordt een cliëntondersteuner ingezet?
  Movisie heeft een infografic (link) gemaakt, waarin word aangegeven welke taken op welk moment door de clientondersteuner in een gemeente kunnen worden opgepakt

Divers

 • Participatie van mensen met een verstandelijke beperking verslechterd
  Dat is één van de conclusies uit de Nivel Participatiemonitor. Meer over deze en andere uitkomsten in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector); in het bericht staat een link naar het rapport.