De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.
In verband met de vakantie verschijnt de eerstvolgende Docu-alert op zaterdag 19 augustus.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 562 25 november 2023

Wlz

 • Grote zorgen bij bewoners en familie over gedwongen verhuizingen Siza
  Klik hier voor meer info (bron: NZG).

Wmo

 • Wmo-hulpmiddelen blijven thuis bij verhuizing naar Wlz-instelling
  Hierover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. In eerdere Docu-alerts hebben we daar al aandacht aan besteed. Dit blog van Schulinck bespreekt die afspraken en doet een voorstel voor verbetering.

Wmo / Jeugdwet

 • Gemeenten gaan zelf houdbaarheid Wmo en Jeugdwet onderzoeken
  Dat doen ze omdat het Centraal Planbureaus (CPB) het te druk heeft met andere klussen. Meer toelichting in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet

 • Akkoord over nieuwe cao jeugdzorg
  Vakbonden en werkgevers in de jeugdzorg hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dit akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Deze week beantwoorde (link) staatssecretaris Van Ooijen vragen van het CDA over mogelijke faillissementen in de jeugdzorg als gevolg van een nieuwe cao jeugdzorg .
 • Beschikkingsvrij werken jeugdzorg onder vuur
  De stichting ‘Recht Kinderen van de Staat’ vraagt de regering op te treden tegen de zogenoemde beschikkingsvrije werkwijze die sommige gemeenten hanteren. Volgens de initiatiefnemers is beschikkingsvrij werken in strijd met de Algemene wet bestuursrecht. Zie voor meer info over beschikkingsvrij werken dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Uitvoeringsplan Hervormingsagenda jeugd vastgesteld
  Er zijn door de vijf betrokken partijen praktische afspraken gemaakt om aan de slag te gaan tussen 2023 en 2028. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck).Zie voor wat kritische kanttekeningen deze blog (bron: PONT | Zorg & Sociaal).

Participatiewet e.d.

 • Alsnog kwijtschelding lokale belasting Wajongers
  Door wijziging van regelgeving wordt sinds begin dit jaar bij een aantal Wajongers lokale belastingen, zoals bijvoorbeeld waterschapsbelasting, niet meer automatisch kwijtgescholden. Voor dit probleem is inmiddels een oplossing gevonden. We berichtten daarover in eerdere Docu-alerts. Deze week bevestigde minister Schouten die oplossing in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck).

Uitslag verkiezingen

 • NU'91 en VGN reageren terughoudend op voorlopige verkiezingsuitslag
  De verrassende uitslag van de verkiezingen veronderstellen we als bekend. Er zijn nog weinig reacties uit het veld van zorg en welzijn op die uitslag. Zie voor korte reacties van VGN en NU’91 dit bericht (bron: NZG).
 • Reactie FNV : ‘Jeugdzorg wordt trage regieloze sector’
  Meer over die reactie in dit bericht (bron: Binnenlands bestuur).

Divers

 • Kwart personeel wordt zzp’er om betere zorg te kunnen geven
  Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder zzp-ers. Meer over de motieven om zzp-er te worden in dit bericht (bron: Skipr) en (meer uitgebreid) hier (bron: CBS).
 • Idealen verdwijnen bij veel zorgmedewerkers in de care
  Dat is één van de uitkomsten van een peiling van Ictivity. Meer over deze en andere uitkomsten in dit bericht (bron: Skipr).
 • VGN publiceert Toolkit voor Duurzaamheid in de zorg
  De Toolkit geeft zorgorganisaties concrete handvatten om aan de slag te gaan. Meer over de Toolkit in dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat een link naar de Toolkit.
 • VGN werkt aan actualisatie handreiking ‘Sturen op aanpak seksueel misbruik’
  Dat doet VGN samen met het Kennisplein Gehandicaptensector. Meer over de actualisatie en de context in dit bericht (bron: VGN). De nieuwe handreiking zal naar verwachting voorjaar 2024 verschijnen.
 • Handreiking Inclusief Beleid voor gemeenten
  De handreiking is gemaakt door Movisie. Met die handreiking (link) wil Movisie gemeenten inspireren bij het formuleren van inclusief beleid.