De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin. Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 592 12 juli 2024

In deze vakantieperiode zal Docu-alert onregelmatig verschijnen, afhankelijk van het nieuwsaanbod.

Wmo/Jeugdwet

 • VNG: Gemeenten wees alert op diplomafraude bij zorgbedrijven
  VNG adviseert gemeenten om actief contact te zoeken met de gecontracteerde zorgaanbieders over dit onderwerp. Meer daarover
  in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • Rechter tikt Wmo-toezichthouder op de vingers over kritisch kwaliteitsrapport
  Volgens het Gerechtshof Arnhem moet nu een andere GGD opnieuw onderzoek doen naar de kwaliteit van de zorgaanbieder. Meer achtergrond in dit bericht.

Jeugdwet

 • Oud-bewindspersonen pleiten op de valreep voor wijziging jeugdwet
  Dat doen toenmalig staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Frank Weerwind (Rechtsbescherming) in één van hun laatste brieven aan de Tweede Kamer. Zij willen dat de Jeugdwet gewijzigd wordt om meer duidelijkheid te scheppen over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • Geen cao-tarief voor informele jeugdhulp.
  De gemeente Breda hoeft informele jeugdhulpverleners niet conform de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) te betalen. Dat oordeelt de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Volgens de rechter mogen gemeenten voor niet-professionele jeugdhulp een lager tarief gebruiken, bijvoorbeeld het minimumloon. Eerder bepaalde de rechtbank Limburg dat de gemeente Venlo wél deze cao moet toepassen. Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Noord- en Midden-Limburgse gemeenten redden Mutsaersstichting van de financiële ondergang
  Gemeenten uit Zuid-Limburg doen niet mee. Meer over de redding van de Mutsaertsstichting in dit bericht (bron: Skipr).
 • Nog steeds geen overeenstemming tussen jeugdzorg aanbieders en gemeente Alphen aan de Rijn
  Klik hier voor het bericht daarover op NZG.

Participatiewet e.d.

 • Groei bijstandsuitkeringen aan jongeren zorgelijk volgens Kamerleden
  Na jaren van daling, stijgt het aantal bijstandsuitkeringen weer. Vooral jongeren zijn weer vaker op de Participatiewet aangewezen. Meer hierover en over de reactie van Kamerleden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wmcz

 • Kleinere instellingen in de gehandicaptenzorg vaak niet op de hoogte van wettelijke regels over medezeggenschap cliënten
  Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij kleine en middelgrote instellingen in de gehandicaptenzorg. Meer over de uitkomsten van het onderzoek in dit bericht (bron: IGJ).

Divers

 • Werkplekleren in de gehandicaptenzorg: diverse vormen, maar effecten nog te weinig onderzocht
  Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Tilburg, Meer daarover in deze berichten van VGN (link) en Kennisplein Gehandicaptenzorg (link).
 • Ook noordelijke zorgorganisaties starten regionale zzp-pool
  Noordelijke zorgorganisaties, waaronder ook instellingen voor gehandicaptenzorg, zijn bezig met het opzetten van FAIR Noord, een coöperatie waarmee zzp’ers bij de aangesloten zorgorganisaties kunnen werken zonder tussenkomst van detacheerders. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • SGL moet stoppen met zorgactiviteiten in Lupinehof Kerkrade na klachten
  Voor meer details klik hier (bron: NZG).