Gips deze week

Geen GIPS project.

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 452 23 juli 2021

In de komende vakantieweken verschijnt Docu-alert niet of onregelmatig. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid nieuws.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Overzicht coronamaatregelen in de zomer van 2021
  Dat overzicht staat op een poster (link) van de rijksoverheid. Deze maatregelen gelden tot en met 13 augustus.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid. De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staanhier.

PGB

 • Wijzigingen voor PGB in de Wlz
  Het PGB-Wlz wijzigt op enkele onderdelen. Per Saldo zet die wijzigingen in dit bericht op een rij.

Participatiewet

 • Uitstroom uit de Wsw hoger dan verwacht
  Dat blijkt uit het Jaarrapport Wsw 2020 (link). Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Meer begeleiding voor jongeren naar vervolgopleiding en werk (2)
  Het Rijk heeft met een groot aantal landelijke organisaties en gemeenten afspraken gemaakt over verbetering van begeleiding van jongeren naar school en werk. Die afspraken gaan ook over jongeren die vroegtijdig de school verlaten en jongeren zonder startkwalificaties van VSO-en Praktijkonderwijs. Meer details over die afspraken in dit berichten van Divosa (link); onderaan het bericht staat een link naar de afspraken zelf.
  Dit bericht stond in een vorige Docu-alert. In aansluiting daarop is hier nog een linknaar een Infographic Aanpak jeugdwerkloosheid, waarin alles kort is samengevat.

(Passend) Onderwijs

 • Kamerbrief over extra geld voor thuiszitters
  In die brief (link) beschrijft minister Slob hoe het extra geld voor thuiszitters wordt ingezet.
 • Participatie in de steunpunten passend onderwijs
  Er komen steunpunten voor passend onderwijs bij de samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. In September verschijnt daarvoor een praktische handreiking. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

 • Stand van zaken kwaliteitsrapporten gehandicaptenzorg
  Instellingen in de gehandicaptenzorg moeten jaarlijks een kwaliteitsrapport maken. In dit bericht beschrijft VGN de stand van zaken en de eerste resultaten.