De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 504 10 september 2022

Leerlingenvervoer

 • (Opstart)problemen bij leerlingenvervoer
  Bij de start van het schooljaar zijn er weer problemen met leerlingenvervoer. Een voorbeeld daarvan in dit bericht over Rotterdam (bron: Binnenlands Bestuur).

Wajong e.a.

 • Minimumloon stijgt naar verwachting 10% per 1 januari 2023; net als Wajong
  De verhoging van het minimumloon is onderdeel van een pakker maatregelen om de hoge kosten van levensonderhoud in 2023 te compenseren. Met het minimumloon stijgen ook de Wajonguitkeringen. Volgens berichten is het kabinet het over dit pakket eens geworden. Meer over dat pakket in deze berichten van Divosa (link) en RTL (link). Meer details en eventuele veranderingen worden bekend met Prinsjesdag.

Divers

 • Verzuim onder jonge zorgmedewerkers stijgt sterk
  Dat meldt Vernet. Zie meer in dit bericht (bron: Skipr). Vernet meldt cijfers voor de hele zorgsector. Er is geen uitsplitsing naar zorgsectoren in dit bericht. Onduidelijk is daardoor of de cijfers in de gehandicaptenzorg afwijken.
 • 60% jonge zorgmedewerkers overweegt ZZP-er te worden
  Dat blijkt uit de Zorgbarometer 2022 van de FNV. Meer daarover in dit bericht (bron: FNV); onderaan het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.
 • Inspectie gaat grote gehandicapteninstellingen toetsen op infectiepreventie
  De IGJ bezoekt daarvoor in september en oktober onaangekondigd grote zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om te kijken hoe zij werk maken van het voorkómen van infectieziekten en infecties. Eerder deed de Inspectie al zo’n bezoekronde bij kleine gehandicapteninstellingen. Meer in dit bericht (bron: NZG).
 • Nieuw: Wegwijzer Praten over seks
  Deze wegwijzer is ontwikkeld voor begeleiders in de zorg, dagbesteding en het onderwijs voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het biedt handvatten om het gesprek over seksualiteit aan te gaan. De Wegwijzer is via deze link te vinden (bron: VGN; Kennisplein Gehandicaptensector).