Gips deze week

Geen GIPS project.

De docu-alert van deze week!
Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Docu-alerts

Docu-alert 424 8 januari 2021

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Vaccinaties
  Deze week maakte minister De Jonge de ‘vaccinatiestrategie’ bekend. In dat stuk wordt aangegeven welke groepen wanneer in aanmerking komen voor de vaccinatie. Die planning kan echter nog veranderen als vaccins bv later beschikbaar komen. Met het vaccineren van medewerkers en cliënten van gehandicapteninstellingen wordt volgens deze strategie gestart in januari/februari. Zie voor een poster van de vaccinatiestrategie hier.
  Klik voor de brief die minister De Jonge over die vaccinatiestrategie naar de Tweede Kamer stuurde hier.
  Per Saldo gaat in dit bericht in op het vaccineren van PGB-houders en hun zorgverleners.
  Uit een enquête van VGN (link) blijkt dat twee derde van de zorgmedewerkers in de gehandicapteninstellingen zegt zich te laten vaccineren, een kwart aarzelt nog.In dit bericht geeft VGN de stand van zaken bij het vaccineren in de gehandicapteninstellingen.
  VGN heeft deze week minister De Jonge dringend gevraagd (link) om de vaccinatiestrategie niet verder aan te passen en het vaccineren van de gehandicaptenzorg niet verder naar achteren te schuiven. Algemene informatie over het vaccineren en over het virus zijn te vinden op deze pagina’s van de Rijksoverheid (link) en het RIVM (link).
 • Kamerdebat over stand van zaken corona en vaccineren
  Deze week was er een debat met de Tweede Kamer dat voornamelijk ging over het vaccineren. Op de site van de Tweede Kamer staat een kort verslag van dat debat.

Wmo / Wlz

 • Geen algemene kwijtschelding eigen bijdrage Wmo en Wlz
  Dat is de reactie van minister De Jonge op een rapport van de Nationale Ombudsman van oktober vorig jaar. In dat rapport (link) werden signalen gegeven over de inning van eigen bijdragen, terwijl geen zorg geleverd was tijdens de coronaperiode.
  Zie voor de reactie van de minister dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur); zijn brief is hier te vinden.

Wmo / Jeugdwet / Participatiewet

 • Meerderheid gemeenten beperkt toegang tot sociale en zorgvoorzieningen
  Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag, Onderzoeksbureau Investico en de Groene Amsterdammer. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor het bericht van EenVandaag hier.

Jeugdwet

 • Onderzoek naar invoering eigen bijdrage jeugdhulpverlening?
  Er wordt gezocht naar oplossingen voor het grote tekort dat gemeenten hebben leiden op de jeugdhulpverlening. Eén van de mogelijkheden die word genoemd is de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Banenplan voor mensen met een beperking mislukt
  De overheid is er inmiddels ook van overtuigd dat het beoogde aantal nieuwe banen niet gehaald zal worden. Dat blijkt ook uit de brief die staatssecretaris Van ’t Wout, daarover schreef naar de Tweede Kamer.
  Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  De FNV bepleit in een reactie om de banenafspraak te redden door structurele oplossingen. Volgens de FNV kan dat door de oude sociale werkvoorziening (SW) om te vormen tot moderne sociale ontwikkelbedrijven. Meer info over dat plan in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Factsheet over vereenvoudigde Wajong per 1 januari
  Die factsheet over de vereenvoudigingen in de Wajong is gemaakt door SZW. Deze is via deze link te vinden.
 • De nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari
  Die zijn te vinden in deze publicatie van SZW.
 • Informatiepunt Ieder(in) over Wajong breidt uit
  Meer over dat informatiepunt en de campagne WieWatWajong is te vinden in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Politieke partijen komen met voorstellen voor versoepeling bijstand
  Na de Christen Unie komen nu ook CDA en D66 met voorstellen om de scherpste kantjes van debijstandsregels te halen. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Kamerbrief over eerste ervaringen met uitvoering Wzd (1)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een uitgebreid bericht van VGN over de actuele stand van zaken.

Divers

 • Evaluatie regeling gratis VOG voor vrijwilligers
  Eind vorig jaar stuurde VWS een evaluatie van deze regeling naar de Tweede Kamer.Van deze regeling wordt in toenemende mate gebruik gemaakt.Zie voor de brief van VWS deze link.