De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

SGPG

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid (kortweg SGPG genoemd) bestaat uit vrijwilligers met een handicap of chronische ziekte. Vanuit hun dagelijkse ervaringen werken zij aan het creëren van een bereikbare, toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen in Gorinchem. Naast deze mensen met een handicap bestaat het platform uit mensen die nauw verwant en betrokken zijn bij de doelstelling van het platform.
Vanuit de vrijwilligers is een dagelijks bestuur samengesteld dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen het platform. Daarnaast neemt het dagelijks bestuur de beleidsbeïnvloeding richting gemeente, organisaties, bedrijfsleven en particulieren voor haar rekening.
Door het bestuur zijn werkgroepen ingesteld, die een bepaalde activiteit van het platform uitvoeren. Op basis van belangstelling en vaardigheden en in goed overleg kunnen de vrijwilligers zich aansluiten bij één of meerdere werkgroepen. Elke werkgroep kent een coördinator die verantwoordelijk is voor het functioneren van de werkgroep.