De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Dagbesteding

Zinvolle arbeid en dagbesteding zijn voor ieder mens, ongeacht leeftijd en/of gezondheid, van het grootste belang. Om dit thema, specifiek voor mensen met een beperking, te behartigen heeft het Platform, op reguliere basis contacten met onder andere:

  • AVRES
  • Syndion
  • Philadelphia Support
  • Rivas
  • MEE

Daar waar nodig zal er onder andere met deze instanties overlegd worden om de positie van mensen met een beperking, ook in deze tijd van bezuiniging optimaal te behouden