De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin. Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Wat is het GIPS

Het GIPS (Gehandicapten Informatie Project op Scholen) is een voorlichtingsproject gericht op de hoogste groepen van het basisonderwijs.
De doelstelling van het project is kinderen vertrouwd maken met het begrip handicap. Tijdens het project kunnen ze zien en ervaren wat het is om een handicap te hebben en
hoe mensen daarmee om kunnen gaan.
Dit project is in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld. Als een van de eersten in Nederland heeft de Gehandicaptenraad in Arnhem het GIPS ingevoerd. Inmiddels zijn op
verschillende plaatsen in ons land scholingsprojecten met dezelfde naam ontstaan.
Medio 1998 heeft het GPG samen met de gemeente het project in Gorinchem opgezet. In het project staat het omgaan met diverse handicaps centraal.
Allerlei medische en sociale aspecten van verschillende lichamelijke beperkingen komen aan de orde.
Er wordt aandacht besteed aan diverse motorische handicaps, maar ook audiologische en visuele beperkingen en ziekten als astma komen aan de orde.
Tijdens het project kunnen de leerlingen op een speelse wijze aan den lijve ervaren hoe het is om een handicap te hebben, of worden ze gedwongen hierover na te denken.

In het project wordt veel nadruk gelegd op de mogelijkheden van mensen met een handicap.
Om het wij-gevoel te stimuleren worden niet de verschillen, maar juist de gelijke ervaringen van mensen met- en zonder handicap benadrukt.