De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Visuele sitemap

De visuele sitemap is bedoeld en ontwikkeld om mensen met een visuele beperking snel thuis te laten raken op de site van Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid.

Boven in de site bevinden zich de navigatieknoppen van het topmenu. Dit zijn de knoppen Home, SGPG, Sociaal Domein, GIPS, Arbeid/dagbesteding, Regio, Vervoer, Toegankelijkheid, Vrije tijd, Contact, Links. Een aantal menuknoppen heeft ook submenu's.

Op de homepage vindt u een indeling met twee kolommen.
De linker kolom bevat van boven naar beneden:
relevante informatie die te downloaden is, vaak met informatie over het meldpunt, over het GIPS project en een vak met oproepen.
In het middelste deel staat het laatste nieuws

Op de subpages vindt u een indeling met drie kolommen
De linker kolom bevat van boven naar beneden:
relevante informatie die te downloaden is, vak met informatie over het meldpunt en een vak met oproepen.
In het middelste deel staat de tekst die hoort bij het onderwerp van de subpagina.
De rechterkolom bevat het actuele nieuws.

Heeft u verder vragen of een tip om de site voor mensen met een visuele beperking te verbeteren neem dan contact met ons op.