De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Vervoer

Het dagelijks leven van mensen met een beperking, zonder goede mobiliteit, betekent afhankelijk zijn. Het zoveel mogelijk onafhankelijk zijn is voor veel mensen met een beperking een vereiste. Dat de openbare en gemeentelijke vervoersvoorzieningen daar een grote rol in spelen, behoeft geen uitleg. Het Platform onderhoudt hierover contacten met diverse instanties zoals de gemeente, de provincie, ProRail en uitvoerder Qbuzz om knelpunten opgelost te krijgen zoals:

  • verbetering van de kwaliteit van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV Molenhopper);
  • betere voorzieningen voor visueel en auditief gehandicapten;
  • betere voorzieningen voor mensen met een fysieke en verstandelijke beperking;
  • aandacht voor continuering van de begeleiding van gehandicapten;
  • ervaringen met de Molenhopper delen met de regiogemeentes en bij problemen gezamenlijk aan oplossingen werken;
  • het kritisch volgen van het toepassen en de uitvoering van het leerlingenvervoer.

“Op stap met Valys”

Met Valys kunt u reizen door een combinatie van trein en taxi. Zo heeft u meer reismogelijkheden voor uw Valys-budget en kunt u er vaker op uit. Voor meer informatie over Valys: www.valys.nl of neem contact op via telefoonnummer 0900-9630.