De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin. Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Onderwijs en vorming

Het kunnen volgen van onderwijs of het kunnen deelnemen aan vormingsactiviteiten moet voor een ieder mogelijk zijn. Het Platform pleit er voor, dat dit zoveel mogelijk binnen de reguliere onderwijsvoorzieningen kan plaatsvinden. Uiteraard moet deelname aan het speciaal onderwijs mogelijk blijven. Ouders en vertegenwoordigers van mensen met een beperking willen een keuzemogelijkheid hebben.
Om bedoelde voorzieningen (beter) toegankelijk te krijgen voor kinderen/volwassenen met een beperking zal het Platform bij de volgende gelegenheden dit kenbaar maken:

  • bij het regulier overleg met de gemeente;
  • door tijdens het GIPS project de leerkrachten en/of schoolbestuurders over het standpunt van het Platform te informeren en hun daarover te interviewen;
  • bevindingen inventariseren.