De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.
In verband met de vakantie verschijnt de eerstvolgende Docu-alert op zaterdag 19 augustus.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Missie en visie

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid stelt zich tot hoofddoel de belangen van mensen met een beperking en hun ouders of vertegenwoordigers te behartigen.
Mensen met een beperking (verstandelijk en/of fysiek) willen zo gewoon mogelijk leven en deelnemen aan de maatschappij en daar waar mogelijk, mee werken om dat te bereiken.

De werkgebieden waar het Platform zich voor inzet zijn, onder andere:

  • het geven van voorlichting aan oa leerlingen van Basisscholen middels het GIPS project;
  • toegankelijkheid en uitgankelijkheid van woonomgeving, school, werk, recreatie, sport en winkels;
  • de toegankelijkheid van de eerstelijns gezondheidszorg;
  • goede woningen (aanpasbaar bouwen) en praktische voorzieningen bv. Bij banken, winkels en zorgvoorzieningen in de nabijheid;
  • de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de kwaliteit van CVV;
  • het signaleren van knelpunten die voortvloeien uit de Wmo en deze mede verhelpen door deelname aan de Wmo adviesgroep en door middel van overleg met ambtenaren en bestuurders van de gemeente;
  • overleggen met de Platforms AV regio gemeentes en ROG als het gaat om regionale vraagstukken;

Het Platform geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het College van B&W, de gemeenteraad, andere organisaties en instellingen over veel zaken die te maken hebben met de integratie van mensen met een beperking in de maatschappij.

Ook draagt het platform regelmatig ideeën aan over oplossingen, veranderingen of maatregelen om te komen tot een nog betere toegankelijkheid van de samenleving voor onze doelgroep in de breedste zin en zoekt wegen om deze oplossingen ook te verwezenlijken.