De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Molenhopper

Molenhopper is de naam van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem CVV) in een groot gedeelte van de provincie Zuid-Holland.
Het is Openbaar Vervoer (OV) dat reizigers van deur tot deur vervoert.
Dit vervoerssysteem is er voor iedereen!

De Hopper versterkt het reguliere OV in uw regio. Het tarief voor het vervoer met de Hopper is laag en de kwaliteit van het vervoer is hoog. Zo krijgt u bijvoorbeeld desgewenst hulp bij het in- en uitstappen.

Het vervoersysteem is eenvoudig te gebruiken en rijdt stipt. Er wordt gewerkt met een relatief korte aanmeldtijd (tenminste 1 uur voor vertrek) en sterhaltes waarvandaan doorgereisd kan worden met ander openbaar vervoer.

De Hopper is een openbaar vervoerssysteem, waarvoor zowel de Provincie als de gemeenten verantwoordelijk zijn:

  • de provincie Zuid-Holland voor het vervoer van de openbaar vervoerreizigers
  • de deelnemende gemeenten voor het vervoer van Wmo-gerechtigden (CVV-pashouders)

Deze gemeenten financieren hiermee het vervoer van hun Wmo-cliënten nadat een intake gesprek heeft plaatsgevonden.

Ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie hebben de Provincie en de gemeenten een Stichting opgericht ter begeleiding van zowel de reizigers als de vervoerder (Regionaal Overleg Dordrecht Alblasserwaard Gorinchem RODAG).

Voor meer informatie, ga naar de website van Molenhopper.