De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

GIPS

Veel mensen hebben rare ideeën over gehandicapten. Gehandicapt zijn betekent: ziek zijn, lelijk zijn, hulpeloos en afhankelijk zijn. De beeldvorming over mensen met een handicap is vaak negatief gekleurd. Maatschappelijk en sociaal succes en plezier in je leven hebben en een handicap past niet in dat beeld. Veel mensen zien alleen beperkingen. De mogelijkheden, die meestal veel talrijker zijn dan de onmogelijkheden, blijven vaak onderbelicht.
Gelukkig is het denken over mensen met een handicap in beweging. Sinds de jaren tachtig begint de maatschappelijke integratie van gehandicapten stukje bij beetje van de grond te komen. Steeds meer wordt het belang van een positieve beeldvorming (een beeld van mensen met een handicap dat aansluit bij de werkelijkheid van alledag) onderkend.
Het idee dat mensen met een handicap zelf een belangrijke bijdrage kunnen geven aan die beeldvorming heeft alom postgevat.

Maar er is nog veel werk aan de winkel.
De ruimte die gehandicapten in de jaren tachtig met veel moeite hebben veroverd moet in de huidige op economische groei gerichte maatschappij hard verdedigd worden. Voorlichting geven op scholen is een manier om hier aan te werken.

“Als ik in de regering kom, dan doe ik iets aan die trappen" merkte een meisje op tijdens een GIPS-bijeenkomst .

Wellicht hebben we hier te maken met een beleidsmaker van morgen. Want, ... laten we niet vergeten dat de toekomst aan de leerlingen van nu is!