De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.
In verband met de vakantie verschijnt de eerstvolgende Docu-alert op zaterdag 19 augustus.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Openbaar vervoer per bus of per trein

Het openbaar vervoer in onze regio ligt hoofdzakelijk in handen van Qbuzz
Het Openbaar busvervoer is jammer genoeg nog steeds niet 100% toegankelijk voor rolstoel gebonden passagiers.
Men zegt er mee bezig te zijn om dit te verbeteren. U zult hiervan door het SGPG op de hoogte worden gehouden.

Het Openbaar Trein vervoer:

Tot voor kort was de Merwede LingeLijn, de treinverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen, een positief staaltje van toegankelijkheid. Rolstoel gebonden passagiers konden zonder vooraf te hoeven bellen gewoon met de trein reizen!! Nu dient u zich echter 2 uur van te voren te melden bij Qbuzz voor de inzet van een steward.