De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.
In verband met de vakantie verschijnt de eerstvolgende Docu-alert op zaterdag 19 augustus.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Teamleden GIPS

Egbert Boer

Coördinator GIPS

Erica v.Breugel

medewerker GIPS project

Corrie Eijkelenboom

medewerker Gips project

Susanne van Lit

medewerker Gips project

Emmy de Heijer

medewerker GIPS project

Gerrit van Breugel

algemeen platformlid
taken: coördinator GIPS project, medewerker GIPS project

Els Ripzaad

algemeen platformlid
taken: plaatsvervangend coördinator GIPS project