De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid-uitgankelijkheid

De toegankelijkheid en uitgankelijkheid van woningen, gebouwen, openbare voorzieningen en de openbare ruimt zijn voorwaarde om gelijkwaardig te kunnen participeren. In het reguliere overleg met de betrokken partijen heeft het Platform een adviserende functie. Er wordt getracht concrete knelpunten opgelost te krijgen.

Onze doelstelling is het naleven van het VN verdrag met betrekking tot toegankelijkheid en uitgankelijkheid. Om de belangen van onze doelgroep te kunnen behartigen stelt het Platform zich de volgende taken ten doel:

  • gesprekspartner/adviserend zijn voor de gemeente over toegankelijkheid en uitgankelijkheid bij gebouwen;
  • gesprekspartner/adviserend zijn voor de gemeente over richtlijnen inrichtingsmaatregelen in de openbare ruimte. (o.a. pictogrammen, geleide- en gidslijnen en toegankelijkheid voor onder andere rolstoelgebruikers en kinderwagens);
  • gesprekspartner/adviserend zijn voor de gemeente over het nieuwe regionale crisisplan;
  • gesprekspartner/adviserend zijn voor woningcorporatie POORT6 over levensloopbestendig bouwen en renoveren van bestaande woningen. Voor nieuwbouw, de normering voor aanpasbaar bouwen middels regulier overleg;
  • met zorginstellingen en eigenaren van openbare gebouwen, overleg over specifieke voorzieningen voor visueel en auditief gehandicapten;
  • het volgen van de aanbevelingen/adviezen gedaan aan de directie van het Beatrixziekenhuis en Rivas over de toekomstige verbouwing;
  • in overleg met de regioplatforms, de aanbevelingen gedaan voor de nieuwe stations van de Merwede Lingelijn. Het traject Gorinchem - Geldermalsen - Dordrecht middels een schouw getoetst ook op toegankelijkheid en uiteankelijkheid;
  • de pers betrekken bij zaken die te traag gaan of als ‘niet uitvoerbaar’ afgedaan worden;
  • Deelnemen aan wijkschouwingen: winkeliers attenderen op ontoelaatbare situaties.

Hieronder een paar voorbeelden

Abr. Kemplaan

Buiten de Waterpoort