De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Actuele ontwikkelingen Regio

Wetenswaardigheden uit regionale en landelijke contacten zullen hier gemeld worden.

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid heeft regelmatig overleg met de regiogemeentes waarin alle veranderingen besproken worden met betrekking tot de Wmo (zoals onder Sociaal domein vermeld), de 3 transities en het vervoer.
Het is onze bedoeling om zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken om de veranderingen onder andere in het Wmo beleid onder de aandacht van desbetreffende wethouders te brengen.

Zo heeft de afschaffing Wet tegemoetkoming chronische ziekten en gehandicapten (Wtcg) consequenties voor toeslagen en zorgde voor extra kosten. Daarvoor in de plaats is de Regeling Extra Kosten wegens ziekte of beperking gekomen. Deze regeling is aan te vragen bij Avres en is bestemd voor volwassenen en kinderen. Klik hier voor informatie.

Volgens het Nibud-onderzoek hebben mensen met een beperking minimaal € 2.000,- per jaar extra kosten. Hieronder een aantal voorbeelden van deze extra kosten:

  • Verhoging eigen bijdrage Zorgverzekering;
  • Duurdere verzekeringspolis i.v.m. fysiotherapie;
  • Eigen bijdrage GGZ;
  • Versobering basispakket zorgverzekering;
  • Verhoging drempel zorgtoeslag;
  • Verlaging huurtoeslag;
  • Geen vergoeding voor speciale voorzieningen zoals een sta-op-stoel;
  • Eigen bijdrage scootmobiel;
  • Kleinere reisafstand Molenhopper;