De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Actuele ontwikkelingen Regio

Wetenswaardigheden welke uit de regionale en landelijke contacten voortkomen zullen hier gemeld worden.

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid heeft 6 x per jaar overleg met de AV gemeentes waarin alle veranderingen met betrekking tot de Wmo (zoals onder Sociaal domein vermeld), de 3 transities en het vervoer besproken worden.
Het is onze bedoeling om zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken om de veranderingen in het Wmo beleid onder de aandacht van desbetreffende wethouders te brengen.

Zo heeft de afschaffing Wet tegemoetkoming chronische ziekten en gehandicapten Wtcg consequenties voor toeslagen. Dit zorgt voor extra kosten. Hieronder een kleine greep uit de extra kosten.

Extra Kosten Gehandicapten Samengesteld door de Regio Platforms AV 6

Inventarisatie van Chronisch zieken en Gehandicapten; extra kosten die mensen met een beperking in de praktijk ondervinden.
NB: de kosten zijn aandoening gerelateerd

Volgens het Nibud-onderzoek van 2010 hebben mensen met een beperking ca. € 2000 extra kosten.

2014: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg afgeschaft !
De jaarlijkse toeslagen van 154 tot 514 euro netto per jaar verdwijnen.

Een kleine greep uit de extra kosten vanaf 2012 tot 18 maart 2014:

Verhoging eigen bijdrage Zorgverzekering naar € 360;
Noodzaak duurdere verzekeringspolis i.v.m. fysiotherapie edc;
Bezuinigingen op de WTCG ( WET Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten);
Eigen bijdrage GGZ;
Versobering basispakket zorgverzekering;
Verhoging drempel zorgtoeslag;
Verlaging huurtoeslag;
Verlaging participatiebudget( wwb, inburgering, volwassenen educatie);
Decentralisaties rondom WWNV, extramuralisering AWBZ begeleidingen jeugdzorg;
Wmo : eigen bijdrage: scoot mobiel 500 euro (inkomsten afhankelijk); igen bijdrage:Traplift 38 euro (inkomsten afhankelijk);
Verhoging eigen bijdrage zorg taxi (van 92 euro naar 106 euro);
Kleinere reisafstand Molenhopper;
Korting op kilometervergoeding bruikleenauto gemeente;
Kilometerkorting Valys;
Extra kosten rijbewijskeuring (CBR), dokter(s)keuring; kan oplopen tot 300/500 euro;
Meer ritten naar poliklinieken / kosten parkeergarage;
Meer kilometers met de auto, hogere benzineprijs;
Meer parkeergeld omdat je meer tijd nodig hebt om van A naar B te komen;
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp;
Extra stookkosten;
Huur alarmering - 17,50 euro per maand;
Huur sleutelkastje - 250 euro per jaar;
Huur scoot mobielruimte - 5 euro per maand;

Extra stroomkosten! Denk bijvoorbeeld aan:
Scootmobiel, 2 euro per maand;
Elektrische rolstoel;
Apneu apparaat (staat de hele nacht te draaien);
Traplift;
Sta-op stoel;
Trippelstoel;
Alarmering;
Hoog – laag bed;
Spoel/föhn installatie toilet;

Extra wassen, beddengoed / incontinentie problemen;
Het extra slijtage van vloerbedekking door gebruik trippelstoel/elektrische rolstoel;
Aangepast bestek/snijmes groente en vlees;

ADL hulpmiddelen/ voorzieningen worden niet meer vergoed! Denk hierbij aan:
Verhoogd toilet;
Beugels toilet;
Douchestoeltje;
Aangepaste kranen;

Hulpmiddelen om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren, zoals aantrekhulp elastische kousen / voor koken / maaltijdbereiding e.d.;
Boodschappen zijn vaak duurder omdat je voor ‘gemak’ kiest;
Meer bezoek, dus meer consumpties;
Meer verwarming (door geen natuurlijke doorbloeding);
Meer cadeautjes als beloning voor bewezen diensten;
Extra slijtage aan kleding;
Aanschaf (kinder)kleding, vroeger naaide/repareerde je zelf;
Aanpassing blinde geleide stok: bal tast stok (€ 13,50 per stuk, 4 keer per jaar);
Verhoging eigen bijdrage orthopedische schoenen;

Naast eigen bijdrage zorgverzekering komt door versobering zorgverzekeringspakket meer medicatie/ e.d. voor eigen rekening, zoals:
Slaapmiddelen;
Spierverslappende middelen tegen spasmen;
Paracetamol 500/20 met codeïne;
Gebruik plastic /steriele handschoenen;
Gebruik verbandmiddelen;
Gebruik watten;
Anti allergie schoonmaakdoekjes voor stoma (35 euro per verpakking);

Sinds 1 januari 2012 zijn de incontinentie onderleggers uit het pakket.

Lijst is bijgewerkt tot 18 maart 2014.

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid

E. den Heijer, Voorzitter