De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Wij zijn wij:

Emmy den Heijer

voorzitter dagelijks bestuur
aandachtsgebied:
voorzitter, algemene leiding en bestuurlijk contactpersoon, lid AV overleg, lid Gorinchems Wmo adviesgroep, lid werkgroep leerlingenvervoer, medewerker GIPS project, ambassadeur VN verdrag

Egbert Boer

algemeen adjunct, lid dagelijks bestuur
aandachtsgebied:
penningmeester, lid Gorinchems Wmo adviesgroep, lid AV overleg
Coördinator GIPS project

Joze Mullenders

algemeen platform lid
aandachtsgebied:
mantelzorg, leerlingenvervoer

Karin Koole - de Kruijf

algemeen platform lid
aandachtsgebied:
belangenbehartiging licht verstandelijk gehandicapten (LVG)

Josine van Rijsbergen

algemeen lid
aandachtsgebied:
mantelzorg

algemeen platform lid
aandachtsgebied:
aandachtsgebied toegankelijkheid

Marcel Schuller

algemeen lid
aandachtsgebied:
toegankelijkheid en uitgankelijkheid

Rowdey Blokland

algemeen lid
aandachtsgebieden:
notulist

Erica v.Breugel


aandachtsgebied:
coördinator GIPS project

Susanne van Lit

algemeen platform lid
aandachtsgebied:
medewerker GIPS project

Corrie Eijkelenboom

algemeen platformlid
aandachtsgebied:
medewerker Gips project

Els Ripzaad

medewerker GIPS project

Gerrit van Breugel

medewerker GIPS project