De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Nieuwsbijeenkomsten

Dagelijks bestuur overleg
Het DB komt wekelijks bijeen om de actuele gang van zaken te bespreken. In deze vergaderingen wordt iedere week besproken of er actuele ontwikkelingen zijn die de aandacht van het SGPG behoeven.

Platformbreed overleg
Één keer per maand komen alle leden van het platform bijeen in het gemeentehuis te Gorinchem. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de voortgang van de diverse projecten zoals GIPS, toegankelijkheid, WMO, bezuinigingen, wonen, regio, landelijk nieuws,vervoer, etc besproken en worden de activiteiten voor de komende tijd gepland.

Verder zijn er struktureel

  • diverse regionale bijeenkomsten met collega belangenbehartigers uit de regio,
  • overleg met ambtenaren en wethouder van de gemeente Gorinchem
  • overleg met woningcooperatie Poort 6
  • overleg met Avelingen groep

Daarnaast zijn er per project diverse structurele overlegbijeenkomsten betreffende onder andere de toegankelijkheid, vervoer, leerlingenvervoer en over sport en vrije tijd.

Via deze website zullen wij u van alle nieuwsfeiten uit deze bijeenkomsten op de hoogte stellen.

25 jarige bestaan St. Gehandicapten Platform Gorinchem

20 april 2016 heeft de stichting het feit gevierd dat zij 25 jaar bestaat.

Alle ludieke acties en vooral wat zij in die 25 jaar heeft bereikt, kun je lezen in de 'Reis door de tijd' en het 'Eindwoord'.