De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Leerlingenvervoer

Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar school kan vanwege de afstand of een handicap, komt u onder bepaalde voorwaarden door middel van een intakegesprek in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer.

De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting, mits deze school verder dan 6 km van het woonadres van het kind ligt. De vergoeding wordt in principe vastgesteld op basis van de kosten van openbaar vervoer.

Heeft u vragen betreffende leerlingenvervoer, neemt u dan contact op met Erica van Breugel, T 0183 505164