De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin. Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Meerkosten beperking drukken flink op huishoudbudget

03 juli 2024

Het Nibud deed in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar de financiële gevolgen voor huishoudens waarvan een ouder of kind een beperking heeft.

Uit dit onderzoek blijkt dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in veel gevallen minder financiële ruimte hebben dan mensen zonder een beperking. En dat ondanks extra voorzieningen en vergoedingen. Door hogere uitgaven en minder inkomsten moeten zij puzzelen om rond te komen of ze komen structureel te kort. Dat staat in het Nibud-rapport 'Meerkosten van het leven met een beperking'.
[bron: LinkedIn-bericht Nibud]

Meer over dit onderzoek lees je op de website van het Nibud.