De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin. Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Nieuwe vertrouwenspersoon Wmo

27 februari 2018

Er is een nieuwe vertrouwenspersoon Wmo benoemd voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: Ine van Doornmalen. Zij is er om inwoners met raad en daad terzijde te staan als ze binnen de Wmo ergens tegenaan lopen. Ze biedt een luisterend oor, adviseert, ondersteunt en gaat oplossingsgericht te werk. De vertrouwenspersoon is kosteloos te benaderen.

Gesprek
U hebt contact gehad met een medewerker van het Wmo-loket, of een medewerker van het sociaal team. Gelukkig ervaren de meeste mensen dit contact als positief. Toch kan het voorkomen dat u het gesprek niet prettig heeft gevonden. U voelde zich bijvoorbeeld niet gehoord of u was niet tevreden over de manier waarop u geholpen bent. Ook kan het zijn dat u niet alles goed begrepen hebt en nog met veel vragen zit. Wij raden u dan aan om dit eerst te bespreken met de medewerker waarmee u het gesprek hebt gehad. Hebt u hier, om wat voor reden dan ook, geen goed gevoel bij en wilt u wel met iemand overleggen, dan bent u bij de vertrouwenspersoon Wmo aan het juiste adres.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon Ine van Doornmalen is (ervarings-)deskundige. Zij is er om u te ondersteunen, naar uw verhaal te luisteren en om daar waar nodig te bemiddelen of u te helpen in geval van vragen of onvrede. Zij kan u aanvullende informatie geven en adviseren over de te volgen weg.

Contactgegevens
Ine van Doornmalen is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken, via 06-40041189 (of bij geen gehoor: 06-40149821).
U kunt ook een mail sturen naar i.vandoornmalen@hetlsr.nl.