De docu-alert van deze week!

Docu-alerts worden samengesteld en 1 x per week verspreid door Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. In de Docu-alerts bijzondere aandacht voor de VG-sector in brede zin.
Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.
Meer daarover leest u in de bijlage.
Wij kijken uit naar de reacties.

Lees het docu-alert van deze week.

Emmy den Heijer is ambassadeur voor het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Informatie over de Wmo, Jeugdhulp en Werk& Inkomen gemeente Gorinchem vindt u in de Toegangswijzer van de gemeente Gorinchem.

Nuttige informatie:
Op de website van ZorgKeus.nl vindt u info over de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zoals nieuws en wijzigingen in de AWBZ, Wmo, het basispakket, de zorgtoeslag en het eigen risico.
www.zorgkeus.nl/zorgverzekering

Wat gaan de politieke partijen doen voor mensen met een beperking?

22 februari 2022

Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad van Gorinchem. Wat gaan de politieke partijen doen voor mensen met een beperking? Kan iedereen in Gorinchem meedoen?

De Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid en de Wmo Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking in Molenlanden, Vijfheerenlanden vinden deze 5 punten belangrijk:

  1. Maak de gemeente toegankelijk
  2. Verhelp de woningnood onder mensen met een beperking
  3. Zorg dat mensen met een beperking of chronische ziekte goed rond kunnen komen
  4. Bied maatwerk bij ondersteuning
  5. Faciliteer en versterk de positie van de lokale organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte

Wil je meer weten over de 5 punten? Kijk dan hier.

Waar gaan de politieke partijen de komende vier jaar aandacht aan besteden?

We hebben aan alle politieke partijen gevraagd om te reageren op onze 5 punten.
Wil je weten wat zij van de 5 punten vinden?

Je kunt deze hieronder lezen.